24 godziny z nami

24 godziny spędzone z nami, by odkryć i włączyć się w życie wspólnoty zakonnej

My: siostry zakonne żyjące w Romandii, z różnych rodzin zakonnych, różnych narodowości i profesji.

Wy: młode kobiety w wieku 16, 20, 30 lat i więcej, zastanawiające się nad zaangażowaniem w życie zakonne, pragnące odkryć i wejść w to, co składa się na naszą codzienność: życie braterskie, modlitwę, pracę, spotkania …

24 godziny: mniej więcej jeden dzień, według waszych pragnień i możliwości – według ustaleń z wybraną przez Was wspólnotą.

Kiedy: między 8 listopada 2014 i 2 lutego 2016.

 

Wspólnoty uczestniczące: