Historia książki

Historia podziękowania o światowym zasięgu…

U źródeł

Jesienią 2013 roku, Daniel, 55-letni ojciec rodziny, dzieli się swym pragnieniem przygotowania książki o życiu konsekrowanym w Romandii, “w podziękowaniu wszystkim osobom kosekrowanym, które pozowoliły mu stać dziś mocno na nogach”. Rozmawia o tym projekcie z kilkoma zakonnikami i zakonnicami, którzy cieszą się z tej inicjatywy. Tworzy się mały zespół zespół założycielski, powstaje Stowarzyszenie “La Vie Consacrée” (“Życie Konsekrowane”), krystalizuje się koncepcja: będzie to niewielka książka o rozmiarach 12 x 15 cm, zawierająca świadectwa osób konsekrowanych ze Szwajcarii, głównie z Romandii. Zostanie wydrukowana po francusku, u Sióstr Świętego Pawła.

Mniszki, zakonnice życia apostolskiego, dziewice konsekrowane, wdowy konsekrowane, eremici, członkowie życia konsekrowanego, mnisi i zakonnicy życia apostolskiego nadsyłają swoje świadectwa – w sumie około dwustu. Zespół czyta je i wybiera osiemdziesiąt świadectw lub ich fragmentów. W tym czasie fotograf Jean-Claude Gadmer przemierza Szwajcarię robiąc zdjęcia osób konsekrowanych w rytmie kalendarza wspólnot.

Interwencja Papieża

Z końcem września 2014 roku wykonana zostaje główna część pracy. Jeden z jezuitów pisze przedmowę, pewna znana działaczka polityczna redaguje posłowie. Pozostaje jedno: zdobyć świadectwo papieża Franciszka, który także jest osobą konsekrowaną. Dzięki sprzyjającym okolicznościom, pod koniec października, Danielowi udaje się spotkać z sekretarzem papieża, Monsignore Guillermo Karcherem, który przedstawia pomysł papieżowi. Papież jest bardzo wzruszony tą inicjatywą i życzy sobie osobistego spotkania z ojcem rodziny, któremu mówi o swoim zainteresowaniu książka i proponuje kilka modyfikacji, w tym tytułu, który widziałby jako “bardziej misyjny”. I tak Życie Konsekrowane staje się Kochać to oddać wszystko. Papież prosi, by książka ta została przetłumaczona na wiele języków i szeroko rozpowszechniona, zwłaszcza w Afryce. Na obiekcje Daniela dotyczące skali projektu, braku profesjonalizmu zespołu, skromnych środków finansowych, itd, papież odpowiada niezmiennie zachętą, by iść naprzód i powierzyć wszystko świętemu Józefowi. Chce też, by w połowie listopada przedstawić mu prawie już ukończoną książkę, by można było zrobić zdjęcie ukazujące go z nią w ręku i pomóc w ten sposób w jej reklamie. Później pojawia się pomysł darmowej dystrybucji stu tysięcy egzemplarzy na Placu Świętego Piotra w którąś niedzielę 2015 roku, w czasie modlitwy Anioł Pański.

Z Romandii na cały świat…

Po krótkim wytchnieniu i przyjęciu słów papieża, zespół zabiera się ponownie do pracy. Poszukiwanie kompetentnych tłumaczy na język włoski, niemiecki, angielski, hiszpański, polski, portugalski, refleksja nad sprawą wydania, poszukiwanie środków i sponsorów, konsultacje unii przełożonych zakonnych w Szwajcarii i zagranicą, itd. Wydawnictwa Świętego Augustyna podejmują się dystrybucji. Rozpoczynają się poszukiwania sponsorów. 24 listopada ostateczna wersja książki w języku francuskim zostaje przedstawiona papieżowi, który przekazuje ostatnie uwagi, także te dotyczące zdjęć.

Ruszają zamówienia, członkowie zespołu przekazują wiadomość o ukazaniu się książki 1 lutego 2015; liczne spotkania pozwalają przywołać historię tej niewielkiej książeczki, której pierwszy nakład wyniesie 200 000 egzemplarzy w siedmiu językach.

Przypomnienie

Dwadzieścia lat temu, w 1994 roku, książka Spotkania w klasztorze, wydana w ilości 12 000 egzemplarzy w Wydawnictwach Prier Témoigner, odniosła wielki sukces. Jako najlepiej sprzedająca się książka w 1994 roku, otrzymała w 1995 roku Nagrodę specjalną jury Katolickiej Nagrody Mediów (Prix catholique des médias). Było to wielką radością dla autorów: Patrice’a Favre’a, dziennikarza, Jean-Claude’a Gadmera, fotografa, i Daniela Pittet, pomysłodawcy, wraz z komitetem ad hoc wspólnot kontemplacyjnych.