Linki

Linki ogólne

Przesłanie Papieża

CORREF, Rok życia konsekrowanego

Romandzkie centrum powołań

Watykan

rzymska kongregacja ds. życia zakonnego

Diecezje Romandii

Światowa konferencja instytutów świeckich – Rok życia konsekrowanego

Zapraszamy do włączenia się w akcję zbierania środków na sfinansowanie wysłania do Afryki książki “Kochać to oddać wszystko”.