Podziękowania

Lista darczyńców

Stowarzyszenie Wydawnictwo Życie Konsekrowane (L’Association Édition “La Vie Consacrée”) pragnie gorąco podziękować…

Zapraszamy do włączenia się w akcję zbierania środków na sfinansowanie wysłania do Afryki książki “Kochać to oddać wszystko”.