Podziękowania

Lista darczyńców

Stowarzyszenie Wydawnictwo Życie Konsekrowane (L’Association Édition “La Vie Consacrée”) pragnie gorąco podziękować…